Programma van diensten

Stijlvast spreken in zorgelijke situaties

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Als bestuurder sta je vol in de schijnwerpers. Mensen letten op je, en daardoor doen je woorden er echt toe. Met één verbale bijdrage op het juiste moment – in een passende toon het juiste te zeggen – kun je het verschil maken. Gespannen situaties de-escaleren. En mensen voelen zich begrepen en oplossingen dienen zich aan.

Besturen is een vaak verbaal vak. Er zijn legio voorbeelden van burgemeesters, wethouders en andere bestuurders die moeilijke situaties verergerden door precies het verkeerde te zeggen. Gelukkig loopt het soms ook anders. Ambtsdragers die worden geprezen doordat ze precies op het juiste moment de juiste woorden gebruikten. Onopvallend het goede zeggen, waardoor niemand er nog over praat.

Doel en opzet

Het programma Stijlvast spreken met de juiste woorden richt zich op trefzeker optreden in verschillende moeilijke omstandigheden. Je leert de praktische gereedschappen van de klassieke retorica in de praktijk te hanteren door uitleg en vooral oefening.

Door je eigen politieke stijl te kennen en die van anderen herkennen houd je grip op je boodschap én op je reacties op anderen. Hiermee geef je je authenticiteit praktisch vorm. Door de vele voorbeelden van de docenten en van de andere deelnemers die als klankbord dienen, scherp je je gevoel voor wat in welke situatie passend is – en vooral wat bij jou past.

Programma

In twee dagdelen leer je je eigen stijl ontdekken én gebruiken. In een korte opening bespreken we een recent mediaoptreden van een bestuurder. Wat gaat er goed en wat minder? In hoeverre is het optreden gebonden aan de persoon? Wat kunnen we ervan leren? Daarna ga je vooral zelf aan de slag. Met retorisch strateeg Geert-Jan Procee loop je langs de geschiedenis van de retorica. Je ziet de overeenkomsten van mogelijke omstandigheden en daarmee de rode draad van elke goede bestuurdersreactie. Het leert je grip op elke moeilijke situatie.

Op de tweede dag laat politiek filosoof Carola Schoor je jouw eigen politieke stijl ontdekken, gebaseerd op  de zes stijlen uit haar wetenschappelijk model voor politieke stijl. Met voorbeeldcasussen oefenen je zelf, en je traint je kennis en inzicht met het analyseren van (recente) optredens van bestuurders en  onderlinge gesprekken. Het programma wordt begeleid door oud-ambassadeur, oud-Tweede Kamerlid en oud-burgemeester Jan Hoekema — met zijn ervaring naast, maar ook in het vuur.

Na afloop

De deelnemers krijgen een syllabus van het programma Stijlvast besturen op papier. Daarnaast is er ruimte voor een terugkomdag na een half jaar, waar we de uitwerking van de geleerde lessen bespreken.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Voorbeelden uit de bestuurderspraktijk
Zelf oefenen met cases
Heldere instructie van overtuigmiddelen
Duur bijeenkomst
Twee dagdelen (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Lesbundel met verdieping in politieke stijlen en retorische middelen
Duur
  • 1 dagdeel voorbereiding
  • 2 dagdelen, elk met twee trainers
Opbrengst
  • Inzicht in je eigen politieke stijl
  • Op authentieke wijze beheersing van de middelen van overtuiging
  • Stijlvast spreken met de juiste woorden
Kosten
In company€ 4.900

Laten we beginnen!

Start een gesprek