Programma van diensten

Omgaan met weerwoord en tegenwerpingen

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Debatteren is meer dan alleen het houden van een goed betoog. Om gelijk te kríjgen moet je bedreven zijn in het pareren van vragen, drogredenen en het herkennen van andere valkuilen. In deze module leer je geavanceerde debattechnieken om sterker te staan wanneer het debat interactiever wordt, en zelfs de tegenwerpingen van anderen in je eigen voordeel te gebruiken.

In elke gemeenteraad en Provinciale Staten wordt gedebatteerd. Of het nu om het aannemen van een motie, het duiden van een antwoord van de wethouder of gedeputeerde of over het besluiten over een beleidsvoorstel is. Deze training politieke debatvaardigheden helpt jullie aan hoogwaardige technieken en methoden om het debat goed te voeren én deze in de context van het politieke debat toe te passen.

Doel en opzet

Met het debat besluit de gemeenteraad over zaken die alle inwoners aangaan. Niet gek dat je als raads- of Statenlid over excellente debatvaardigheden moet beschikken. Na de training kunnen de deelnemers technieken toepassen om een argument op te bouwen, argumenten te selecteren op hun effectiviteit en hun bijdrage authentiek en overtuigend in de raad of Staten te presenteren. Ze weten weerleggingen, tegenargumenten en betogen van opponenten te analyseren en van weerwoord te voorzien. Ze zijn, kortom, in staat om de rest van de wereld uit te leggen waarom hún idee het beste is voor de gemeente — en de plannen van de ander maar niks.

Programma

De deelnemers oefenen met weerwoord, en met de drie soorten vragen die aan je kunnen worden gesteld. Je leert zo niet alleen de soorten vragen herkennen, maar ook hier antwoord op te geven terwijl je bij je eigen standpunt blijft, en je niet te laten verleiden tot andermans twistpunt.

Met een systematische opbouw leren de deelnemers drogredenen en andere valkuilen herkennen. Men leert de zwakke punten en tekortkomingen in het betoog van hun politieke opponenten te vinden en van weerwoord te voorzien.

Na afloop

Door oefening van concrete technieken zijn de deelnemers al gewend als debater te denken — en het direct toe te passen.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Zelf aan de slag met concrete technieken
Oefening en feedback
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Lesbundel met tips, oefening en zelfevaluatie
Duur
  • Een dagdeel training, met één trainer
  • Oefening in de eigen praktijk
Opbrengst
  • Soorten vragen, tegenwerpingen en drogredenen herkennen
  • Effectief van weerwoord voorzien
  • Standvastig op eigen standpunt blijven
Kosten
Een dagdeel training, inclusief intake, voorbereiding en lesmateriaal€ 980

Laten we beginnen!

Start een gesprek