Programma van diensten

Observatie en coaching

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Leren is oefenen, voorzitten is doen. Hoe zeer je voorzitters ook voorbereid op het voorzitten van een echte politieke vergadering, de echte test is het daadwerkelijk voorzitten ervan. Daarom komen we graag kijken — en helpen verder met persoonlijke feedback en tips.

Tijdens de observatie neemt de trainer/coach van het Periklesinstituut plaats op de publieke tribune tijdens een commissievergadering. Hij let op de voorzitter en hoe deze met zijn voorkomen, aanpak en interventies de vergadering (positief en negatief) beïnvloed. Ook kijkt hij naar de mate van interactie, het voorkomen van onderlinge discussie, taalgebruik, sfeer en dynamiek, enzovoorts.

Persoonlijke coaching

In een persoonlijk coachingsgesprek van anderhalf uur bespreken we met de voorzitter ons oordeel over Het verloop van de vergadering, Het resultaat van de vergadering en Het optreden van de voorzitter. Die prestaties van de voorzitter zijn verdeeld over 8 prestatievelden: Opening, Introductie van de agendapunten, Termijnbewaking, Handhaving van de orde, Stimuleren van de interactie, Omgaan met interrupties, Omgaan met insprekers en Concluderen. We gaan in op de geobserveerde aandachtspunten, oefenen desgewenst bepaalde technieken en sluiten de coaching af met tips en handvatten. Ook krijgt de voorzitters de digitale lesbundel.

Voorzittersrapportage

Indien gewenst kan deze persoonlijke coaching aangevuld worden met een persoonlijke schriftelijke rapportage, waarin de observaties uitgebreid worden toegelicht, aangevuld met tips en eventueel ander passend lesmateriaal.

De observatie kan ook uitstekend functioneren als een voorbereiding op een training Voorzitten voor gevorderden. 

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Observatie door ervaren trainer
Zelfassessment door deelnemers
Persoonlijke coaching
Duur bijeenkomst
Observatie van een vergadering, en persoonlijke coaching van anderhalf uur
Lesmateriaal
Handige taakhulpen
Adviezen en tips
Lesbundel
Duur
  • Uitgebreide intake met griffier en commissiegriffiers
  • Zelfassessment door de deelnemers
  • Observatie van een vergadering
  • Persoonlijke coaching van anderhalf uur
Opbrengst
  • Zelfinzicht in sterke kanten en zwakkere punten
  • Oefenen met persoonlijke leerdoelen
  • Effectiever voorzitten
Kosten
Intake met griffie€ 580
Observatie door ervaren trainer€ 780
Coaching per sessie van anderhalf uur€ 550
Zelfassessment door deelnemerskosteloos

Laten we beginnen!

Start een gesprek