Programma van diensten

De techniek van het campagnedebat

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Verkiezingen horen bij een democratie. Elke vier jaar word je weer uitgedaagd aan alle inwoners uit te leggen waar het naar toe moet met de gemeente of provincie. Dat vraagt een andere techniek dan in het raads- of Statendebat. Ineens ben je niet met elkaar in debat maar moet je de kiezer overtuigen jou het vertrouwen van zijn stem te geven.

Campagne is gekke en onrustige tijd. Snellend van bijeenkomst naar bijeenkomst of bezakt met folders de stad of het dorp in, schiet het er nog wel eens bij in waar het om gaat: mensen, of liever gezegd kiezers, aan het denken zetten. Dat doe je niet door met een snedige riposte een kandidaat van een andere partij in de hoek te zetten, maar ook door inzichtelijk en invoelbaar te betogen waarom een stem op jou (of jouw partij) het land of de gemeente beter maakt. En daar een blijvende indruk bij de kiezer over achter te laten.

Doel en opzet

Als raads- of Statenlid is het je taak om zo goed mogelijk met andere leden van mening te verschillen, het debat te voeren en dan en samen een afgewogen beleidskeuze maken. Maar debatteren in de raads- of Statenzaal is anders dan optreden in het verkiezingsdebat. Laat staan kiezers overtuigen op straat.

In deze training laten we je zien welke technieken je gebruikt om het vertrouwen te vragen van kiezers. Je leert hoe je op je eigen (dus authentieke) manier kiezers meeneemt in jouw overtuigingen, hoe je argumenteren formuleert die kiezers aan kunnen spreken én hoe je een breed verhaal vertelt vanuit je eigen kracht en gedachtengoed.

Programma

Dit programma van twee dagdelen bestaat uit vier onderdelen. In het onderdeel de visie van het campagnedebat werk je met je partijgenoten aan de elementen van je verkiezingscampagne; jullie onderzoeken vanuit welke waarden je de campagne in gaat. Met de missie van het campagnedebat ontdek je wat het doel is van campagnevoeren – kiezers inspireren – en met welke technieken je dat doet.

In het tweede dagdeel staat de uitvoering centraal. In het onderdeel de strategie van het campagnedebat helpen we je vanuit een gestructureerd en persoonlijk verhaal te vertellen wat jouw campageneboodschap ondersteunt. In de tactiek van het campagnedebat leer je dit op een authentieke en overtuigende wijze te doen — en om te gaan met de tegenwerpingen van andere kandidaten.

Na afloop

Je bent na de training goed voorbereid op het voeren van een campagnedebat maar ook op kleinere gesprekjes, spreekbeurten en mediaoptredens. Je hebt de technieken om je eigen verhaal zelf uit te breiden met andere punten uit het programma. De taakhulpen en formulieren bij de trainingen helpen je daarbij.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Uitleg door een ervaren campagnetrainer
Opdrachten om je eigen verhaal te vertellen
Heel veel zelf oefenen in overtuigend spreken
Duur bijeenkomst
Twee dagdelen
Lesmateriaal
Taakhulpen voor campagnetaal en -verhaal
Lesbundel Spreken in het openbaar
Duur
  • 2 dagdelen
Opbrengst
  • Technieken om anderen aan het denken te zetten (en niet je eigen standpunt te cultiveren)
  • Vaardigheden en technieken om het denkproces te starten over jouw standpunten, je persoon of bijdrage in het debat
  • Zelfverzekerd en overtuigend spreken, ook bij virtuele bijeenkomsten
Kosten
Intake en voorbereiding€ 320
Twee dagdelen met één trainer€ 660 per dagdeel

Laten we beginnen!

Start een gesprek