Corona-maatregelen

De maatregelen om de pandemie niet verder te verergeren treffen iedereen. Ook de manier waarop wij onze trainingen en bijeenkomsten verzorgen passen we er op aan. Wanneer het kan, verzorgen we onze bijeenkomsten vanuit onze studio in een virtuele omgeving, via een platform wat voor de deelnemers bekend en prettig is.

Een presentatie in een virtuele omgeving vanuit de studio van het Periklesinstituut

Een presentatie in een virtuele omgeving vanuit de studio van het Periklesinstituut

Om de besmetting met het corona-virus te voorkomen gelden er ook voor de bijeenkomsten en trainingen van het Periklesinstituut beperkingen. Het heeft vooral impact op onze fysieke bijeenkomsten. Door het protocol Veilig trainen van de branche-organisatie NOBTRA (https://nobtra.nl/protocol-veilig-trainen) te volgen, zorgen we dat onze bijeenkomsten met inachtneming van de Rijks- en gemeentelijke maatregelen kunnen plaatsvinden.

Van fysiek naar virtueel

Het Periklesinstituut houdt zich te allen tijde aan de op dat moment geldende Corona-maatregelen. Alle modules voor fracties zoals hierboven beschreven zijn, in principe, samengesteld als fysieke bijeenkomst. Fysieke bijeenkomsten onder begeleiding van het Periklesinstituut vinden alleen plaats als de op dat moment geldende Corona-maatregelen dat toelaten, en dan uiteraard met naleving van alle op dat moment geldende regels.

Indien de omstandigheden het niet toelaten een fysieke bijeenkomst te organiseren, dan kunnen we alle modules desgewenst ook aanbieden in een virtuele omgeving. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden, wel zullen we in overleg met jullie wellicht een aanpassing van de leerdoelen voorstellen. Leren in een virtuele omgeving werkt immers  anders en niet alle ‘fysieke’ werkvormen laten zich even gemakkelijk vertalen naar een virtuele variant.

Het Periklesinstituut heeft inmiddels ruime ervaring met het organiseren van trainingen en bijeenkomsten in een virtuele omgeving. Onze trainers verzorgden en leidde tientallen bijeenkomsten via alle bekende platforms. Daarnaast waren we betrokken bij het opstarten van virtuele vergaderingen van gemeenteraden en Provinciale Staten. Namens BZK verzorgde we het Handboek Virtuele vergaderen voor volksvertegenwoordigers.

Trainers

Voor al onze programma’s geldt dat deze verzorgd worden door twee ervaren trainers, of een trainer en een trainingsacteur, zowel bij onze fysieke als onze virtuele programma’s. Dat doen we niet alleen omdat bij sommige programmaonderdelen in sub-groepen wordt gewerkt, of om álle deelnemers de gelegenheid te geven om te oefenen, maar óók om te waarborgen dat er gedurende het hele programma gefocust kan worden op inhoud én proces, op dynamiek én techniek. 

Intake en voorbereiding

Voorafgaand aan élk programma hebben we een (virtueel) intake gesprek met de griffie eventueel aangevuld met burgemeester. We bespreken de doelstellingen van de bijeenkomst en de werkvormen die we gebruiken om dit te realiseren, en scherpen waar nodig het programma aan.

Platform

We stemmen het te gebruiken platform bij virtuele bijeenkomsten met jullie af. Vanuit praktische overwegingen gebruikt het Periklesinstituut bij voorkeur Zoom. Dit biedt onze trainers de meeste mogelijkheden om een gevarieerd aanbod van werkvormen en presentatiemogelijkheden te gebruiken, en daarmee de bijeenkomst dynamischer te maken. We hebben een korte handleiding geschreven voor het gebruik van Zoom, deze kan vooraf naar alle deelnemers worden gestuurd.