Is wethouder worden nog wel zo democratisch?

Een van de eerste taken van de nieuw geïnstalleerde gemeenteraad is het benoemen van de wethouders. Met een voltallig college is het gemeentebestuur pas echt compleet en kan de democratie beginnen. Desalniettemin zijn het vooral de tradities die bepalen wie de wethouder wordt. John Bijl en Coen Knipping analyseren in dit essay dat die gewoonte wel eens niet meer van deze tijd zou kunnen zijn. En beschrijven de worsteling van menig gemeenteraad ermee.

John Bijl en Coen Knipping nemen ons mee in de procedure van de wethoudersbenoeming en vragen zich af of die niet democratischer zou kunnen (of eigenlijk: zou moeten). Er wordt in verschillende gemeenten geëxperimenteerd, maar een rode draad is daarin nog niet te ontdekken. Ze pleiten voor meer transparantie, verdere professionalisering en meer begeleiding en ondersteuning van de raad bij zijn zoektocht naar een nieuwe bestuurder.

Het essay verscheen in het Jaarboek van de Veren ing voor Griffiers van 2020. Het hele Jaarboek is hier te vinden bij de VvG.

Is wethouder worden nog wel democratisch?

In het jaarboek van de Vereniging van Griffiers 2020 analyseren John Bijl en Coen Knipping dat gemeenteraden nog vaak voor de traditionele wijze kiezen om wethouders te benoemen. Is deze nog wel van deze tijd? De worsteling die er soms mee gepaard gaat én de behoefte aan experimenteren lijkt te wijzen op van niet.

Download