In de media

Hoe is het gesteld met de kwaliteit en de werkdruk van de gemeenteraden?

De werkdruk van gemeenteraadsleden is in de afgelopen twintig jaar fors toegenomen. Kunnen zij nog wel naar behoren hun taken uitvoeren? Met het oog op morgen van NPO Radio 1 sprak met raadslid Micheal Yap uit Roosendaal en John Bijl van het Periklesinstituut. ‘Je ziet dat de werkdruk per jaar één uur in de week toeneemt.’

Redactie - 16 maart 2022
Screenshot van de uitzending

‘Er zijn fors veel taken bijgekomen, bijvoorbeeld in het sociaal domein maar ook de fysieke buitenruimte,’ vertelt Bijl. De afgelopen twintig jaar is het werk van een gemeente zo ongeveer verdrievoudigd, en door herindelingen zijn er alleen maar minder raadsleden.

Al die beleidsuitbreidingen hebben er voor gezorgd dat raadsleden het drukker hebben gekregen. Té druk. Raadslid Micheal Yap herkent de werkdruk. ‘Je merkt ook dat inwoners mondiger zijn geworden en raadsleden weten te vinden.’ Dat is ook goed maar kost dus ook tijd, legt Yap uit.

Ook de samenleving is ingewikkelder geworden, vertelt Bijl. ‘De samenleving is pluriformer en heeft dus meer fracties.’ Daardoor krijgt een raadslid al gauw meerdere dossiers om in de gaten te houden.

Bijl adviseert gemeenteraden beter te plannen. ‘Politiek is sowieso iets van de lange adem dus maak een goeie termijnagenda. Dan kun je wat verder vooruit werken. Dan weet je wat er op je afkomt en kun je een goede opdracht meegeven aan het college.’ 

Daarnaast moeten gemeenteraden investeren in hun ondersteuning. Maar dat is moeilijk. ‘Gemeenten zijn al jaren gekort, raden vinden het moeilijk om dan in zichzelf te investeren. Ze moeten soms letterlijk kiezen tussen wie er een rollator krijgt of hun eigen ondersteuning,’ zegt Bijl.

Yap pleit er voor om duidelijker te maken waar raadsleden aan beginnen. ‘Je moet kandidaten veel beter voorbereiden op wat ze te wachten staat en hoe ze hun werk kunnen doen.’