Onze diensten

Vragen over de Gemeentewet? Het Periklesabonnement

Heb je vragen, of worstel je met kwesties of dilemma’s over het functioneren van onze lokale democratie? Het Periklesinstituut denkt graag met je mee. Heb je een korte adviesvraag, bijvoorbeeld over het organiseren van vergaderingen, aanpassingen in het reglement van orde, plegen van interventies, mogelijke integriteitskwesties of -dilemma’s, bestuurlijke verhoudingen, wettelijke mogelijkheden, enzovoorts, dan is het Perikles consultabonnement wellicht iets voor jou.

Yance Bazar - 24 februari 2021
Strippenkaarten De strippenkaart

Hoe werkt het?

Het abonnement werkt als een strippenkaart, die je in staat stelt om een adviesvraag aan het Periklesinstituut voor te leggen, of een consult te voeren. John Bijl, of een van de andere specialisten van het Periklesinstituut — afhankelijk van het onderwerp van je vraag — kunnen je op deze wijze snel van advies voorzien zonder dat daar een nieuw traject voor op moet starten.

De strippenkaart kent twee varianten, vijf strippen en tien strippen. Voor beiden geldt dat elke strip je recht geeft op een advies van of een consult met een specialist van het Periklesinstituut, van ongeveer 30 à 45 minuten. Van elk advies krijg je de uitwerking per e-mail toegestuurd, eventueel met aanvullende informatie of leestips.

Wat kost het?

Voor beide varianten geldt een tarief van € 120 per strip (ex BTW). Beide strippenkaarten zijn onbeperkt geldig. Bij het afnemen van de tien-strippenkaart krijg je als gemeente of provincie bovendien 10% op ons reguliere trainingsaanbod, totdat de strippenkaart vol is. Deze korting geldt alléén voor trainingen en bijeenkomsten waarop onze standaardtarieven van toepassing zijn, speciale campagnes zoals bijvoorbeeld onze inwerkprogramma’s vallen hier niet onder.

Indien er uit het advies of consult aanvullende werkzaamheden voortvloeien, worden daar separaat afspraken over gemaakt, uiteraard afhankelijk van de aard van deze werkzaamheden.