Publicatie

Handboek voor lokale politiek in een virtuele omgeving

Vanwege de huidige Corona-maatregelen zijn veel gemeenteraden, Staten en waterschapsbesturen, genoodzaakt om alweer — of nog steeds — virtueel te vergaderen. Maar hoe doe je dat eigenlijk, op een goede manier virtueel vergaderen?

Yance Bazar - 24 februari 2021
Virtueel vergaderen

In opdracht van het programma Democratie in Actie schreven John Bijl en Victor Vlam van het Periklesinstituut eerder dit jaar een handboek voor virtueel vergaderen.

Dit Handboek beoogt raden, Staten en waterschapsbesturen te ondersteunen in het zelf beantwoorden van deze vragen én de politieke deliberatie ook in een virtuele omgeving plaats te kunnen laten vinden. Het bevat uitleg en toelichting maar ook een praktische Snel aan de slag- gids voor je eerste virtuele vergadering én een evaluatieformulier om de volgende nóg beter te laten zijn.

Het handboek is hier te downloaden

Training

Omschakelen naar effectieve politieke besluitvorming in een virtuele omgeving is nog best lastig. Het vraag niet alleen een aanpassing in vergadervaardigheden, maar het heeft ook invloed op de vergaderstructuur en vergadercultuur. Om raden en Staten te helpen bij het effectief virtueel vergaderen en ze te leren hoe je ook in een virtuele omgeving je eigen vergadercultuur kan ontwikkelende ontwierp het Periklesinstituut de training ‘Virtueel vergaderen’.  Hier vind je meer informatie over deze training.