Bijeenkomst

Mediavaardigheden op de Raad op Zaterdag

Pers en politiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker nog, de democratie zou niet kunnen functioneren zonder de media. Dat geldt ook voor de lokale politicus. Tijdens het congres De Raad op Zaterdag van De Nederlandse Vereniging van Raadsleden en VNG leert John Bijl, beter bekend als de Mystery Burger van Binnenlands Bestuur, je daarom effectief op te treden in de media.

John Bijl - 4 december 2017

De relatie tussen politiek en pers verloopt soms stroef. Dan vinden journalisten politici ‘vaag’ of ‘niet eerlijk’ en denken volksvertegenwoordigers dat de pers er ‘alleen maar op uit is om ze te pakken’.

Toch hebben journalisten en politici elkaar nodig. Niet alleen doet een journalist verslag uit het gemeentehuis, ook is voor veel (lokale) volksvertegenwoordigers de pers een bron van verhalen.

Volgens John Bijl van het Periklesinstituut, bekend als de Mystery Burger van Binnenlands Bestuur, is dat vooral omdat politiek en media maar bar weinig van elkaar begrijpen. In de workshop Politiek bedrijven in de media laat hij u zien hoe je met de media samen kunt werken aan een beter functioneren van de democratie — zonder dat politiek of pers aan de eigenstandige verantwoordelijkheid inboet. Je leert beter op te vallen met jouw standpunt en de politieke besluitvorming ook buiten de raadzaal om ter dienste te zijn.

Het congres De Raad op Zaterdag is op 9 december 2017 begint om 9:30 en vindt plaats in congrescentrum Engels in Rotterdam. Meer informatie over het congres en het aanmeldformulier vind je hier.