Programma van diensten

Politiek bedrijven in de media

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Politiek en pers kunnen niet zonder elkaar. Enerzijds gebruikt het raadslid de media om de inwoners van de gemeente te bereiken, anderzijds is voor veel politici de pers een bron van informatie voor politieke vragen, achtergronden en argumenten.

Politiek bedrijven is ook opvallen. Wanneer je als raadslid in de krant, op de lokale radio of op een weblog kunt uit leggen waar je voor staat en waarom je een bepaalde afweging maakt, leg je niet alleen noodzakelijke verantwoording af aan je achterban, je vergroot de legitimiteit van het hele politieke beleid van de gemeente.

Het Periklesinstituut ontwikkelde een programma speciaal voor de lokále politicus. We houden daarbij rekening met de media in jouw gemeente of provincie en hoe deze te te benaderen met jouw nieuws.

Doel en opzet

Mening politicus denkt gek genoeg dat zijn boodschap hoe dan ook nieuwswaardig is, met het inzicht uit deze training merk je dat aan dat standpunt nogal wat af te dingen is.

Met dit programma laten we je zien met welke formele en informele spelregels journalisten (moeten) werken. Daarmee ben jij in staat om met een journalist in zijn eigen context in gesprek te gaan over jóuw politieke standpunten.

Programma

In het eerste deel van het programma leer je wat nieuws ís. Aan de hand van een overzichtelijk stroomschema maak je je eigen boodschap nieuwswaardiger — en de kans op plaatsing er van groter. Daarna ga je aan de slag met het brengen van die boodschap. Je leert je verhaal zo te verpakken dat de nieuwswaarde beklijft.

Maar een vraaggesprek met een journalist kent ook zo z’n eigen regels. Hoe hou je de leiding over het gesprek? Hoe voorkom je de verleiding om mee te gaan in het gesprek wat de journalist wil voeren — en niet het gesprek wat jíj wil voeren? Met concrete oefeningen leer je met ervaren nieuwsmakers in het boodschap-vast blijven. Als laatste maak je met de trainer een overzichtskaart van de nieuwsmedia in je eigen gemeente of provincie — en daarmee een plan wat je kunt doen om jullie nieuwsaanwezigheid te vergroten.

Na afloop

Met het strategisch media plan én de geleerde vaardigheden kun je direct effectief aan de slag met politiek bedrijven in de media.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Heldere en levendige uitleg hoe de media werkt
Samen aan de slag voor een nieuwswaardige boodschap
Zelf oefenen met ervaren interviewers
Duur bijeenkomst
Twee dagdelen (bij voorkeur op een dag)
Lesmateriaal
Lesbundel en werkboek Omgaan met de media
Duur
  • Twee dagdelen training, met één trainer
  • Oefening in de eigen praktijk
Opbrengst
  • Een relatie met de media opbouwen en onderhouden
  • Een nieuwswaardige boodschap maken
  • Boodschapvast een interview geven
Kosten
Twee dagdelen training, inclusief Intake, voorbereidingen en lesmateriaal€ 1.840

Laten we beginnen!

Start een gesprek