Nieuwsbericht

Verknallen politici een burgertop als ze deelnemen?

Op veel plaatsen gebeurt het al. Met burgertops, bewonersfora, buurtbijeenkomsten en andere vormen van meervoudige democratie worden burgers meer en meer betrokken bij politieke besluitvorming. Maar war zou de rol van de volksvertegenwoordigers moeten zijn bij dergelijke bijeenkomsten? Voor de policologenweblog Stuk Rood Vlees zette Kristof Jacobs de mitsen en maren op een rij.

John Bijl - 1 december 2017
Deelnemers tijdens de deelsessies van de Flevotop (foto: Periklesinstituut)

Wat is de rol van politici in burgerbijeenkomsten? Moeten zij zich ver houden van participatie-instrumenten om de deelnemers aan een burgertop niet te beïnvloeden? Of moeten zij net actief deelnemen?

Er valt voor beide wat te zeggen, vindt Jacobs. Enerzijds is de betrokkenheid van politici goed, anderzijds kunnen ze de vrije ruimte voor het debat ook beperken of beïnvloeden.

Jacobs bezocht het door de Periklesinstituut mede-georganiseerde burgertop van de Provincie Flevoland en evalueerde de bijeenkomst. ‘Statenleden hadden een belangrijke rol tijdens de dag: ze fungeerden als gespreksleider,’ schrijft Jacobs.

Het Periklesinstituut ontwierp samen met mede-organisatoren Bart Cosijn en Yvette Jeuken de bijeenkomst. ‘De keuze om de Statenleden zelf te laten voorzitten was bewust,’ legt John Bijl uit. ‘Zo tonen ze hun betrokkenheid, maar moeten ook politiek neutraal blijven.’ Bijl trainde de Statenleden in het technisch voorzitten van de deelsessies en leerde hen de overleggen politiek neutraal samen te vatten.

‘Een ideale casus dus om te kijken of politici door hun deelname de sfeer positief of negatief beïnvloeden,’ vindt Jacobs. ‘De ervaring met de Flevotop suggereert alvast dat politici niet thuis moeten blijven uit angst om de burger teveel te beïnvloeden. Er zijn manieren om dat probleem op te lossen.’

De uitgebreide evaluatie van Jacobs is hier te lezen.