In de media

Gemeenteraad van Sliedrecht kiest voor nieuwe debatcultuur

De raadsdebatten in Sliedrecht kunnen scherper, georganiseerder en meer aansprekend. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 maart 2014 heeft Sliedrechtse raad haar keuze uitgesproken voor een nieuw vergadermodel.

John Bijl - 17 maart 2014
De raadzaal van Sliedrecht

Het Periklesinstituut heeft dit model en de bijbehorende benodigde veranderingen in de organisatie voorbereid. Het model moet de raad meer grip geven op de agenda en in staat stellen de deliberatie beter te voelen.

Sliedrecht Centraal doet verslag van de raadsvergadering:

De vergaderingen zijn nu nog te vaak een herhaling van zetten omdat ook tijdens besluitvormende bijeenkomsten discussies worden gevoerd. Aangezien er ook informatieve bijeenkomsten worden gehouden, wordt een onderwerp wel eens drie keer achter elkaar besproken. Beperk je dat tot één goede discussie in de opiniërende raad dan wordt het voor geïnteresseerde burgers overzichtelijker en ontstaat voor de fracties een duidelijker moment waarop ze hun standpunten naar voren kunnen brengen.