John Bijl

John Bijl - 19 maart 2021

John traint gemeenteraden en Provinciale Staten in het effectiever politiek bedrijven en het verstevigen van hun rol als hoogste orgaan van de gemeente of de provincie. Hij begeleidt gesprekken over integriteit en adviseert bij aanpassingen van het Reglement van Orde of het tot stand komen van het vergadermodel.

Bijl (Rotterdam, 1972) geldt als een deskundige op gemeentebestuur en politieke besluitvorming. Na zijn eigen raadslidmaatschap in Rotterdam-Delfshaven, en 12 jaar als bedrijfsopleider en opleidingsmanager voor ING te hebben gewerkt, koos hij voor een carrière als ondersteuner van gemeenteraden. Zijn eigen ervaringen dat ‘politiek bedrijven’ en ‘de gemeente besturen’ eindeloos gecompliceerder was ieder nieuw raadslid aannam, wilde hij graag delen om het hele gemeentelijk bestuur beter te maken.

Het leidde uiteindelijk tot de oprichting van het Periklesinstituut in 2013. Inmiddels werkt het instituut met meer dan honderd gemeenten, provincies en waterschappen. Voor het instituut ondersteunt hij raden in het verbeteren bij het politie besluitvormingsproces door het te helpen met het vergadermodel en de bijbehorende vergadervaardigheden. De gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot een politieke afweging te komen, is daarbij de rode draad. Hij treed op als begeleider van de integriteitsbijeekomsten en verzorgt voorzitterstrainingen. Hij coacht burgemeesters in hun rol als raadsvoorzitter.

Naast zijn werk voor het Periklesinstituut is John geregeld in de media te zien en te horen. Hij geeft commentaar op gemeentelijke kwesties en toelichtingen op het staats- en gemeenterecht. Hij schrijft geregeld commentaren over democratie en staatsinrichting. Sinds 2012 schrijft hij voor Binnenlands Bestuur de column De Mystery Burger. Voor deze column neemt John wekelijks plaats op een publieke tribune van een raads- of Statenvergadering, in zijn column schrijft hij over de kwaliteit van die politieke vergadering. Inmiddels schreef hij al over meer dan 300 gemeenten en alle provincies.