Programma van diensten

Effectief raadslidmaatschap

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Als raadslid heb je verschillende verantwoordelijkheden. De vakliteratuur noemt drie rollen: kaderstellen, vertegenwoordigen en controleren. Maar wat betekenen deze termen in de praktijk? Welke competenties horen daar precies bij? En: hoe zorg je ervoor dat je met deze rollen effectief politiek bedrijft?

Programma

Hoewel iedereen raadslid kan worden, is democratie voorwaar niet eenvoudig. Het raads- en Statenlidmaatschap vraagt vaardigheden, natuurlijk. Maar, meer dan dat, ook het complexe proces van politieke meningsverschillen en de soms ingewikkelde verhoudingen tussen raad en college vragen inzicht in hoe je als raadslid je het meest bezighoudt met de zaken waar je het meest effectief op kan zijn.

Doel en opzet

De meeste raadsleden raken overspoeld met vergaderuitnodigingen, college-notities, evaluatierapporten en dan moet je je óók nog eens interesseren voor de gemeenschappelijke regelingen.

In dit programma laten we je aan de hand van aansprekende voorbeelden en zelftesten zien hoe je voorkomt dat je overstelpt raakt door stapels raadsstukken en verandert in het raadslid dat alleen nog van vergadering naar vergadering hupst — en die zijn bijdrage aan de samenleving heeft gemarginaliseerd tot commentaar in de kantlijn van een collegestuk.

Je leert hoe je als zichtbaar en verantwoordelijk raadslid toekomt aan de dingen die je je kiezers hebt beloofd.

Programma

In drie korte oefeningen neemt een van onze ervaren trainers je mee in de essenties van het raadslidmaatschap en leert je hoe je vanuit de basis van de politiek naar de praktijk van het besturen komt. Je ziet eerst hoe je je effectiviteit vergroot door het kaderstellen, controleren én vertegenwoordigen elkaar te laten versterken. Daarna ontdekken de deelnemers wat hun eigen politieke stijl is én wat dat betekent voor de organisatie van het eigen raads- of Statenwerk. Aan de hand van de stijlen oefen je zelf op welke manier je het meest effectief politiek bedrijft.

Na afloop

Met dit programma heb een goed beeld van wat er van een goed volksvertegenwoordiger wordt verlangt én hoe je dat op je eigen manier volbrengt. Met het competentieprofiel voor volksvertegenwoordigers ben je in staat je eigen ontwikkelplan als raadslid samen te stellen.

Laten we beginnen!

Start een gesprek

Programma

Reflectie op de rollen van het raadslid
Test je eigen politieke stijl
Oefening en feedback
Duur bijeenkomst
Een dagdeel (ochtend, middag of avond)
Lesmateriaal
Competentieprofiel voor volksvertegenwoordigers
Duur
  • Een dagdeel training, met één trainer
  • Oefening in de eigen praktijk
Opbrengst
  • Authentiek redeneren
  • Inzicht in je eigen politieke stijl
  • Effectiever werken door keuzes en prioritering
Kosten
Een dagdeel training, inclusief intake, voorbereiding en lesmateriaal€ 980

Laten we beginnen!

Start een gesprek