Bijeenkomst

Lezing en workshop: hoe vorm je een college?

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht begint er ook alvast een vraag te dagen. Hoe richten we voor de volgende bestuursperiode in? De Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten organiseert voor alle zittende en toekomstige gemeentebestuurders de bijeenkomst Op weg naar effectieve samenwerking in nieuwe bestuursperiode. Met onderzoek naar en ervaringen over hoe het gemeentebestuur én de politkee besluitvorming goed in te richten.

Natalie Bosch - 28 november 2021

In minder dan vijf maanden staat de kiezer in het stemhokje. Een week later wordt de nieuwe raad geïnstalleerd en m het hij gaan nadenken over hoe de bestuursperiode wil zien. Wat gaan we doen? Waar moet de raad het debat nog over voeren? Wat verwachten we daarin van het college van wethouders en burgemeesters? En: wie zijn dan de meest geschikte personen om die wethouderplaatsen te vullen? Wat verwachten we van hén — en wat kunnen zij van de raad verwachten?

Het nadenken over de inrichting van de samenwerking in de nieuwe bestuursperiode is ongetwijfeld al begonnen.
Hoe hebt u het samenspel binnen de raad en tussen raad en college in de afgelopen jaren ervaren? Welke lessen zijn er voor de nieuwe bestuursperiode. Welke mogelijkheden staan u ten dienste: soorten akkoorden, programma’s. Wat zijn ervaringen in andere gemeenten? En wat zijn voorwaarden en aandachtspunten voor succes. En: hoe wilt u het proces van coalitievorming inrichten.

In een interactieve online-bijeenkomst gaat u in gesprek met elkaar en met:

  • Lianne van Kalken (docent en onderzoeker Staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, doet promotieonderzoek naar ‘Raadsakkoorden’)
  • John Bijl (directeur Periklesinstituut)
  • Ruurd Palstra (raadgriffier van Velsen)

Henriette de Vos (gemeentesecretaris en algemeen directeur Heemstede leidt het gesprek. Meer informatie over de bijeenkomst vindt u hier op de webpagina van de VNHG.