In de media

Te pas en te onpas geheimen in de raad

Het lijkt er op dat in gemeenten het aantal geheim te houden stukken aan het toenemen is. Evenals het aantal besloten vergaderingen. Dat hoort niet, zegt John Bijl tegen NRC. ‘Raadsleden moeten op hun qui-vive zijn.’

Redactie - 17 augustus 2018

Plots moest de Westlandse gemeenteraad terugkomen van reces. Voor een besloten vergadering nota bene. Nu kunnen er goede redenen zijn voor een besloten vergadering. ‘Bijvoorbeeld als het besprokene de onderhandelingspositie van een gemeente ten opzichte van een projectontwikkelaar ondermijnt,’ licht John Bijl toe.

Tegelijkertijd lijkt het aantal besloten vergaderingen wel toe te nemen.

Niet zelden gebruikt een college of ambtenaar oneigenlijke gronden om stukken geheim te laten verklaren

‘Raadsleden moeten op hun qui-vive zijn: is het wel terecht om geheimhouding te eisen?’ zegt Bijl. ‘Over het algemeen mogen raden zelfverzekerder zijn. Zeggen: this is not how democracy works, als een ambtenaar iets besloten wil houden. Want de raad bepaalt.’