Burgerdam

Yance Bazar - 8 januari 2023

Politieke vergaderingen voorzitten is misschien wel het meest complexe werk uit het politieke bedrijf. Niet alleen wordt er van voorzitters gevraagd dat ze hun eigen mening opzij zetten, ze moeten ook letten op de vergader-doelstelling, de mate van interactie, het voorkomen van onderlinge discussie, taalgebruik, sfeer en dynamiek, enzovoorts.

Voor de gemeenteraad observeerde we de voorzitters. Tijdens de observatie neemt de trainer/coach van het Periklesinstituut plaats op de publieke tribune tijdens een commissievergadering. Hij let op de voorzitter en hoe deze met zijn voorkomen, aanpak en interventies de vergadering (positief en negatief) beïnvloedt.

Van de observatie deden we bij iedere voorzitter persoonlijk verslag, met tips en aanwijzingen om de vergaderingen beter en effectiever te laten verlopen. In een gezamenlijke bijeenkomst oefenden de voorzitters in het begeleiden en stimuleren van de interactie.